Açık Rıza Metni - Güzel Pazar

Açık Rıza Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen veriler kanun koyucu tarafından “Özel Nitelikli Veri” olarak nitelenmiş ve bu verilerin işlenmesi ve aktarılması açık rıza şartına bağlı kılınmıştır.

“KVKK Açık Rıza metnine” onay verdiğiniz takdirde işbu belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin tarafımızca işlenmesine rıza vermiş sayılmaktasınız. Tarafımızla kurmuş olduğunuz üyelik, ziyaret ve hizmet sözleşmesi kapsamında web sitesinden yaptığınız alışveriş alışkanlıklarınıza bağlı olarak ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması, ticari elektronik posta gönderilmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin yapılması, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması veya icrası, doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımızla paylaşılan ve reklam, promosyon, kampanya ve benzeri verileriniz; yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, sunucularımıza, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, bulut hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacak olup, işbu verileriniz bu alanda tutulacaktır.

Özel ve genel nitelikli verileriniz tarafımızca yalnızca kanundan kaynaklanan haller ve iş gereklilikleri için işlenecek olup verileriniz KVKK’ da belirtilen şartlara uygun şekilde muhafaza edilmektedir.

İstediğiniz zaman verilerinizin durumunu öğrenebilir, sistemimizden silinmesini sağlayabilirsiniz..